Història de la Cooperativa

La Cooperativa d’Aspa fou fundada l’any 1917 per un grup de pagesos del poble que van comprar unes instal·lacions amb un molí d'oli a dos terratinents que feia cinc anys que les havien posat en marxa.
Durant aquells cinc anys, els terratinents van ser-ne els presidents. Es xafaven aproximadament el 60% de les olives del poble: Avui en dia som 122 socis i es xafa el 100% de les olives dels pagesos d’Aspa. El volum més gran de les aportacions d’oli, ametlla i cereal el porten un 10% dels socis. Per tant, podríem dir que la producció està cada cop més concentrada.
Aquesta producció no minva en absolut. Cada vegada es fa més oli, més ametlles i mes cereal amb menys pagesos.

Per aquesta raó s’han modernització les instal·lacions del molí de l’oli per millorar-ne la producció i la qualitat de l'oli.
El dia 26 d’octubre de 2013 es va inaugurar les instal·lacions del nou Molí d’oli, a càrrec de l’Hble Sr. Josep M. Pelegrí, Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural.

historia aspa